Wiko, een naamloze vennootschap met een aandelenkapitaal van 9 750 000 euro, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Marseille onder nummer 530 072 206 en met maatschappelijke zetel op Rue Capitaine Dessemond 13007 Marseille, Frankrijk.

EU-btw-nummer: FR 85 530 072 206

Directeur: de heer Man Hung LIN, president

Postadres: Rue Capitaine Dessemond 13007 Marseille, Frankrijk

E-mail adres: [email protected]